UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

1. Diagnoza Nowotworu – umowa dodatkowa na wypadek zdiagnozowania nowotworu zapewniająca natychmiastową wypłatę świadczenia pieniężnego.

Diagnoza Nowotworu to:

  • indywidualnie dobrany poziom ochrony finansowej, suma ubezpieczenia do 1.000.000 zł
  • możliwość zawarcia umowy w wieku od 16. do 66. roku życia

2. Poważne choroby bez nowotworów – umowa dodatkowa zapewniająca wypłatę świadczeń w przypadku zachorowania nawet do 1.000.000 zł

Do wyboru są dwa warianty umowy różniące się zakresem ochrony:
Podstawowy – 14 jednostek chorobowych, wypłata 100% Sumy Ubezpieczenia

Rozszerzony – 56 jednostek chorobowych, wypłata – w zależności od rodzaju choroby – 10%, 25%, 50% lub 100% Sumy Ubezpieczenia. Wariant obejmuje m.in. wypłatę za sam fakt zdiagnozowania określonych chorób, łagodną formę chorób, także za boreliozę, zapalenie tarczycy Hashimoto, choroby zakaźne.

Możliwa jest świadczenie za dwie różne choroby do 200% Sumy ubezpieczenia.

3. Pobyt w Szpitalu lub operacja– umowa dodatkowa zapewniająca wsparcie finansowe osobom wymagającym leczenia szpitalnego z powodu choroby bądź wypadku.

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu lub operację ujętą w katalogu świadczeń Suma Ubezpieczenia może być wybrana w zakresie od 5.000 zł do 40.000 zł.

4. Diagnoza cukrzycy zapewnia jednorazowe odszkodowanie nawet do 40.000 zł w razie zdiagnozowania cukrzycy typu 1 albo 2 , oraz dodatkowe świadczenia zdrowotne przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do wyczerpania sumy kosztów 100.000 zł.

5. Dbamy bez granic –ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów leczenia poważnych chorób w wybranych ośrodkach medycznych za granicą. Górna granica kosztów to 2.000.000. euro. Dotyczy chorób nowotworowych, kardiochirurgii, neurochirurgii i przeszczepów. Dostępne jest dla dorosłych i dzieci od 1 roku życia.