UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

1. Diagnoza Nowotworu – umowa dodatkowa na wypadek zdiagnozowania nowotworu zapewniająca natychmiastową wypłatę świadczenia pieniężnego.

Diagnoza Nowotworu to:

 • indywidualnie dobrany poziom ochrony finansowej, suma ubezpieczenia do 500.000 zł
 • możliwość indeksacji składki i sumy ubezpieczenia
 • możliwość zawarcia umowy w wieku od 18. do 60. roku życia
 • umowa zawarta na okres odpowiadający umowie podstawowej, nie dłużej niż do 70. roku życia Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego
 • możliwe ubezpieczenie dwóch osób w jednej polisie z 10% zniżką na składkę dla drugiej osoby
 • dla umów z sumą ubezpieczenia 100 000 zł i większą – Druga Opinia Medyczna gratis dająca możliwość zweryfikowana diagnozy choroby i przyjętej metody leczenia w renomowanych ośrodkach medycznych w USA.

2. Wsparcie w Chorobie – umowa dodatkowa zapewniająca wypłatę świadczeń w przypadku zachorowania nawet do 500.000 zł

Do wyboru są dwa warianty umowy różniące się zakresem ochrony:

 • Standard – 35 jednostek chorobowych, wypłata 100% Sumy Ubezpieczenia
 • Premium – 65 jednostek chorobowych, wypłata – w zależności od rodzaju choroby – 10%, 25%, 50% lub 100% Sumy Ubezpieczenia. Wariant Premium obejmuje m.in. wypłatę za sam fakt zdiagnozowania określonych chorób, łagodną formę chorób, czy też częste operacje, także za boreliozę, zapalenie tarczycy Hashimoto, choroby zakaźne lub tropikalne, co jest ważne dla coraz częściej podróżujących Polaków.

W przypadku Sumy Ubezpieczenia 100 000 zł i więcej oferujemy GRATIS wsparcie Asystenta Osobistego Medycznego, który pomoże w czasie leczenia i ułatwi szybszy powrót do zdrowia. Wszyscy ubezpieczeni mogą korzystać z dedykowanej całodobowej infolinii zapewniającej bezpłatne usługi informacyjne i doradcze oraz pomoc prawną.

W ramach jednej polisy bliską osobę można także ubezpieczyć i to ze składką niższą o 10% przez cały okres trwania ubezpieczenia. 

3. Pobyt w Szpitalu – umowa dodatkowa zapewniająca wsparcie finansowe osobom wymagającym leczenia szpitalnego.

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu w kwocie od 50 do 500 zł, o ile pobyt ten trwa co najmniej 4 dni. Kwoty te ulegają podwojeniu w przypadku pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Dodatkowo zawsze w przypadku wypłaty Dziennego Świadczenia Szpitalnego, klient otrzymuje Świadczenie Lekowe na zakup przepisanych lekarstw.

Do wyboru są dwa warianty umowy różniące się zakresem ochrony:

 • Standard – Dzienne Świadczenie Szpitalne, Dzienne Świadczenie Szpitalne za pobyt na OIOM oraz Świadczenie Lekowe
 • Premium – świadczenia takie, jak w wariancie Standardowym oraz dodatkowo świadczenia za operacje i na rehabilitację poszpitalną. 
  W przypadku Dziennego Świadczenia Szpitalnego wynoszącego 200 zł i więcej oferujemy GRATIS Szpitalny Pakiet Assistance, który zapewnia komfort w trakcie hospitalizacji i po opuszczeniu szpitala, ułatwiając powrót do zdrowia.

W ramach jednej polisy bliską osobę można także ubezpieczyć i to ze składką niższą o 10% przez cały okres trwania ubezpieczenia.