UBEZPIECZENIA WYPADKOWE

1. Pakiet „TWOJA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” jest polisą zapewniającą bardzo wysokie odszkodowania osobom bliskim Ubezpieczonego w razie jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak też jemu samemu w razie odniesienia przez niego co najmniej 30% uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie jest wymagana ocena medyczna.

Ubezpieczony, który może być w wieku 18 – 70 lat, ma do wyboru 4 warianty Sum Ubezpieczenia od 250.000 zł do 1.000.000 zł i odpowiadające im składki niezależne od wieku i niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

Umowa obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę, a ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

2. Pakiet „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” jest polisą zapewniającą bardzo wysokie odszkodowania Ubezpieczonemu w razie odniesienia przez niego co najmniej 30% uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie jest wymagana ocena medyczna.

Ubezpieczony, który może być w wieku 18 – 70 lat, ma do wyboru 3 warianty Sum Ubezpieczenia od 500.000 zł do 1.000.000 zł i odpowiadające im składki niezależne od wieku i niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

Umowa obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę, a ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

3. METLIFE MULTIOCHRONA to jedna z najszerszych na polskim rynku kompleksowa ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób indywidualnych i rodzin.

Polisa zapewnia świadczenia w razie śmierci NW, uszczerbku na zdrowiu po NW, złamań i oparzeń, pobytu w szpitalu i zabiegu operacyjnego po NW, usługi Assistance w postaci szerokiej, bezpłatnej pomocy medycznej po NW.

Wypłata świadczenia za uszczerbek dokonywana jest już od 1% i może sięgać aż 400% sumy ubezpieczenia.

Dzieci objęte są bezpłatnym ubezpieczeniem niezależnie od ich liczby w rodzinie , zarówno dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, jak też w pakiecie rodzinnym!

Pakiet Rodzinny obejmuje ochroną współmałżonków i dzieci, ale także partnerów niepozostających w związku małżeńskim i ich dzieci.

W przypadku co najmniej 50% uszczerbku na zdrowiu po wypadku, wypłacana jest dodatkowo miesięczna renta inwalidzka.

Sumy ubezpieczenia określone w polisie rosną przez pierwsze 5 lat trwania polisy o 10% rocznie bez podwyższania składki.

Pakiet Assistance obejmuje min. konsultacje lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, szeroki zakres badań laboratoryjnych i radiologicznych z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym, transport medyczny, zakup i dostarczenie leków, rehabilitacja i zakup sprzętu rehabilitacyjnego, całodobową infolinię medyczną. Wszystkie te usługi realizowane są bezpłatnie po uzgodnieniu telefonicznym.

Polisa nie wymaga badań lekarskich i ankiety medycznej, wystawiana jest bezpośrednio u klienta i obejmuje go ochroną następnego dnia po zapłaceniu pierwszej składki.

Ochrona działa 24 godziny na dobę na terenie całego świata.

Do wyboru jest kilkanaście wariantów polisy różniących się zakresem i wysokością sum ubezpieczenia. Ochrona trwa maksymalnie do 75 lat życia.

4. Umowy dodatkowe dołączane do indywidualnych polis ubezpieczenia na życie, emerytalnych i posagowych, których celem jest zapewnienie wybranego zakresu ochrony wypadkowej Ubezpieczonemu lub członkom jego rodziny w razie śmierci z powodu nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwa z powodu nieszczęśliwego wypadku, czy też złamań i oparzeń.

Suma Ubezpieczenia może sięgać nawet 1.000.000 zł i to bez oceny medycznej!