UBEZPIECZENIA WYPADKOWE

  1. Trwałe inwalidztwo wskutek NW – wypłata od 1% inwalidztwa do 1.000.000 zł
  2. Uszkodzenie ciała wskutek NW – wypłata od 1% uszczerbku na zdrowiu maksymalnie do 150% Sumy Ubezpieczenia, dodatkowe jednorazowe wypłaty za fakt złamania kości lub zwichnięcia stawu