UBEZPIECZENIA WYPADKOWE

1. Pakiet „TWOJA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” jest polisą zapewniającą bardzo wysokie odszkodowania osobom bliskim Ubezpieczonego w razie jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak też jemu samemu w razie odniesienia przez niego co najmniej 30% uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie jest wymagana ocena medyczna.

Ubezpieczony, który może być w wieku 18 – 70 lat, ma do wyboru 4 warianty Sum Ubezpieczenia od 250.000 zł do 1.000.000 zł i odpowiadające im składki niezależne od wieku i niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

Umowa obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę, a ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

2. Pakiet „BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” jest polisą zapewniającą bardzo wysokie odszkodowania Ubezpieczonemu w razie odniesienia przez niego co najmniej 30% uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie jest wymagana ocena medyczna.

Ubezpieczony, który może być w wieku 18 – 70 lat, ma do wyboru 3 warianty Sum Ubezpieczenia od 500.000 zł do 1.000.000 zł i odpowiadające im składki niezależne od wieku i niezmienne przez cały okres ubezpieczenia.

Umowa obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę, a ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.

3. NA WYPADEK to ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób indywidualnych i ich rodzin.
Polisa zapewnia świadczenia w razie uszkodzenia ciała po wypadku – złamania, skręcenia, rany zaopatrzone chirurgicznie. Odszkodowanie jest wypłacane bez oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu.
Dzieci do 21 roku życia są objęte są bezpłatnym ubezpieczeniem w miesiącach letnich /lipiec, sierpień/ niezależnie od ich liczby w rodzinie. Polisa nie wymaga ankiety medycznej,
Ochrona działa 24 godziny na dobę na terenie całego świat i trwa maksymalnie do 75 lat życia.

Do polisy dołączony jest bardzo rozbudowany pakiet usług assistance gwarantujący wszechstronną, bezpłatną pomoc medyczną i organizacyjną w razie wypadku osób ubezpieczonych.

4. Umowy dodatkowe dołączane do indywidualnych polis ubezpieczenia na życie, emerytalnych i posagowych, których celem jest zapewnienie wybranego zakresu ochrony wypadkowej Ubezpieczonemu lub członkom jego rodziny w razie śmierci z powodu nieszczęśliwego wypadku, inwalidztwa z powodu nieszczęśliwego wypadku, czy też złamań i oparzeń.

Suma Ubezpieczenia może sięgać nawet 1.000.000 zł i to bez oceny medycznej!