UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

  1. GWARANCJA JUTRA to ubezpieczenie na życie ze zwrotem składki wraz z zyskami po zakończeniu trwania ubezpieczenia.

Polisa ta gwarantuje finansowe wsparcie niezależne od koniunktury na rynkach w następujących sytuacjach:

  • śmierć ubezpieczonego z dowolnej przyczyny
  • trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy z powodu choroby bądź wypadku
  • gwarantowane świadczenie powiększone o zyski z inwestycji na koniec umowy

Do umowy podstawowej mogą być dołączane w dowolnej konfiguracji i na dowolne sumy ubezpieczenia umowy dodatkowe:

  • ubezpieczenie wypadkowe już od 1% uszczerbku z Pakietem Rehabilitacyjnym Assistance i miesięczną rentą w przypadku minimum 50% inwalidztwa
  • ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu z dodatkową konsultacją medyczną w USA
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek NW – podwojone, gdy jest to wypadek komunikacyjny
  • przejęcie przez firmę opłacania składek za polisę na okres 2 lat w razie poważnej choroby ubezpieczonego

Wiek ubezpieczonego musi być w przedziale 18 – 60 lat, czas trwania umowy minimum 10 lat, maksimum 30 lat.

W ramach jednej polisy można też objąć ubezpieczeniem inną dorosłą osobę.

Polisa może także stanowić doskonały sposób zabezpieczenia finansowego rodziny z małym dzieckiem, a jednocześnie zebranie gwarantowanej kwoty na dorosłe życie dziecka.

2. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem najprostszym. Zapewnia odszkodowanie osobom bliskim Ubezpieczonego w razie jego śmierci z dowolnej przyczyny. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na określony czas przez osobę w wieku 18-70 lat. Ten rodzaj ubezpieczenia jest szczególnie polecany jako zabezpieczenie kredytu.