UBEZPIECZENIA EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE  –  program systematycznego oszczędzania na własny kapitał emerytalny korzystający ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych po jego zakończeniu w ustawowym wielu emerytalnym.

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – inny program systematycznego oszczędzania na emeryturę, w którym suma wpłat w danym roku może zostać odliczona od podstawy opodatkowania, co obniża wysokość płaconych podatków . Należy pamiętać, że końcowa wypłata po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Coroczne sumy wpłat zarówno na IKE jak i na IKZE są limitowane a ich wysokość jest corocznie ogłaszana.