UBEZPIECZENIA DZIECI

BEZPIECZNE DZIECKO to program zapewniający wypłatę świadczeń dla dziecka w razie następujących zdarzeń losowych:

  • uszczerbek na zdrowiu po wypadku, jeżeli wypadek ma miejsce w miesiącach wakacji letnich – lipiec, sierpień – świadczenie wypłacane jest w podwójnej wysokości.
  • zachorowanie na groźną chorobę – 20 przypadków chorób.
  • pobyt w szpitalu z dowolnej przyczyny.
  • zabiegi operacyjne.
  • złamania i oparzenia, jeżeli zdarzenie ma miejsce w miesiącach wakacji letnich – lipiec, sierpień – świadczenie wypłacane jest w podwójnej wysokości.

W polisie jest także Powypadkowy Pakiet Medyczny – assistance medyczne dla dziecka w razie zaistnienia wypadku z jego udziałem (Infolinia medyczna z organizacją pomocy, wizyty lekarskie, badania laboratoryjne i specjalistyczne, rehabilitacja, korepetycje) 

Do wyboru są 4 warianty programu różniące się wysokością sum ubezpieczeń. 

Składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. 

Do programu może być opcjonalnie dołączone ubezpieczenie zapewniające rentę miesięczną dla dziecka w razie śmierci albo inwalidztwa z powodu wypadku jego rodzica. 

Co ważne, w przypadku ubezpieczania drugiego i kolejnych dzieci w tej samej rodzinie, przysługuje im 10% zniżki w składce. 

Firma zapewnia także 25% zniżki w składkach po bezszkodowych 5, 10, 15 i 20 latach trwania polisy. 

Do wystawienia polisy nie jest wymagana ocena medyczna!