Start55

Polisa Start55 jest umową przeznaczoną dla osób w wieku 55 – 75 lat zapewniającą wsparcie finansowe w razie pojawienia się problemów zdrowotnych.

Polisa oparta jest na dożywotnim ubezpieczeniu na życie i może być rozszerzona o dodatkowe opcje do wyboru:

  • miesięczna renta w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji z przyczyn zdrowotnych
  • wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu i operacji
  • jednorazowe odszkodowanie w razie zdiagnozowania nowotworu
  • odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu po wypadku – już od 1% i dodatkowo miesięczna renta – jeżeli uszczerbek wynosi minimum 50%
  • pakiet Assistance zapewniający pomoc medyczną i opiekuńczą w razie nagłego zachorowania bądź wypadku

Ponieważ Ubezpieczającym w tej umowie może być inna osoba niż Ubezpieczony, polisa może być pięknym prezentem dla rodziców, dziadków i innych bliskich nam osób.

Po ukończenia 85 roku życia, polisa trwa nadal bez konieczności opłacania składek.