Jan Borawski

Urodziłem się w 1954 roku. Żona jest profesorem nauk farmaceutycznych, córka i zięć astrofizykami a syn ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W lutym 2009 urodził mi się wnuczek Arturek, a w marcu 2016 przyszła na świat pierwsza wnuczka Ela, w październiku 2016 doczekałem się kolejnej wnuczki Elianka, potem w 2019 był Piotruś i w 2021 -Kubuś.

Z wykształcenia jestem matematykiem, pracowałem jako nauczyciel tego przedmiotu w szkole podstawowej, następnie w latach 1977-1998 byłem oficerem polskiego kontrwywiadu – ostatnio jako Szef Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Białymstoku.

Agentem ubezpieczeniowym zostałem w 1998 roku. W kwietniu 2022 roku minęło 24 lata od dnia, w którym rozpocząłem swoją działalność na rynku ubezpieczeniowym. Jestem – tak myślę – dobrym doradcą ubezpieczeniowym i finansowym już dla ok. 1000 klientów indywidualnych i wielu firm.

Poza pracą zawodową działam w organizacjach podlaskich przedsiębiorców (członek zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo-Handlowej) a także członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego a obecnie funkcjonuję w białostockich strukturach BNI. Przez 12 lat byłem członkiem Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udzielam się też w kilku stowarzyszeniach społeczno – kulturalnych – jestem Prezesem Białostockiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, od 2001 roku współorganizowałem przez wiele lat coroczne wielkie imprezy – Podlaskie Biesiady Miodowe, w dodatku jestem wiceprezesem Związku Sportowego Koluchstyl.

Za działalność społeczną i zawodową zostałem odznaczony przez Prezydentów RP Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tak wiec kontakt ze mną to nie tylko ubezpieczenia i finanse, ale też możliwość wymiany informacji na polu gospodarczym, kulturowym i społecznym.

Na zakończenie zachęcam Państwa do przeczytania opinii moich klientów na mój temat.